Utdrag styrelsemöte 29 november

Legionellakontroll 

Temperatur ok. 52°C. 

Balkongrenovering

Slutbesiktning har påbörjats. Återställning på gång.

Vattenskada

Besiktningsföretag har vart på plats igen. Vårt försäkringsbolag skall i sin tur kontakta medlem.

Budget 2022

Budgetförslaget från förvaltare godkändes av styrelsen.

Sotning

Beslutas att acceptera offert.

Dålig lukt avlopp

Inget avgörande problem längre. Avslutat ärende.

Avisering avgiftshöjning

Info om höjning med 2% upp på anslagstavlor i entrén. Viktigt att hyresgäster får denna information skriftligt; förvaltare kontaktas för att få fram rätt summa.

Brandinfo

Infoblad gällande brandfara sätts upp i entrén samt till alla lägenheter i postbox.

Entrédörr port 4

Allmän felkontroll – behöver lås smörjas, är dörrstängaren slut eller är dörren skev?

Uthyrning p-platser

Principbeslut togs att ej hyra ut platserna externt. Med anledning av direkt fråga från utomstående.

Snöröjning

Beslutas att ej upphandla entreprenaden utan köra egen regi.