Stämma tisdag 5 april

Den årliga föreningsstämman hålls tisdag 5 april, kl. 19.00. Denna gång fanns ingen tillgänglig lokal i Folkets hus, varför vi kommer att försöka få till något acceptabelt inom vår egen fastighet – skyddsrummet i källaren i port 4. Det kan vara bra att ta med en egen stol att sitta på.

Kallelse är levererade i samtliga postboxar och info kommer upp på anslagstavlorna.

Efter stämman avslutats kommer vi som vanligt ha en liten diskussionsstund där aktuella frågor och tankar kan luftas.