Parkeringsplatser

Parkering- och garageplatser

Ansök via e-post till styrelsen eller lapp i styrelsens brevlåda.

Parkeringsplatser ingår inte vid byte av bostadsrättsinnehavare och ny medlem ansöker om plats hos styrelsen.

Håll koll på att parkera på ”rätt” yta så att du inte tar utrymme av grannen; kan bli onödigt trångt om du t.ex. står snett på din plats eller kanske blockerar trottoar om du inte kör in så långt du kan.

Samtliga parkeringsplatser städas och snöröjs av den som hyr respektive plats. Detta inkluderar även buskar som står i direkt anslutning vid husfasad på Bergavägen.

Uppsägning

Vid avslut eller byte av parkeringsplats måste gällande kontrakt sägas upp. Notera att det är en månads uppsägningstid från och med närmaste månadsskifte (sägs platsen upp t.ex. 15 mars gäller uppsägningen från och med 1 april och en månad framåt).

ApoteksvägenStatusKr/mån (2022)
13Uthyrd175 kr
14Uthyrd175 kr
15Uthyrd175 kr
16Uthyrd175 kr
17Uthyrd175 kr
18Uthyrd175 kr
19Uthyrd175 kr
BergavägenStatusKr/mån (2022)
20 (eluttag)Vakant273 kr
21Uthyrd175 kr
22Uthyrd175 kr
23Uthyrd175 kr
24Uthyrd175 kr
25Uthyrd175 kr
GarageStatusKr/mån (2022)
1Uthyrd527 kr
2Uthyrd527 kr
3Uthyrd527 kr