Fastighetsskötsel

Vårt avtal om fastighetsskötsel med Svefab avslutades våren 2012. Detta gjordes för att helt enkelt kapa kostnader och kunna hålla fortsatt låga avgifter. Detta innebär att alla vi som bor i fastigheten måste ta ett gemensamt ansvar för att hitta fel och brister så att vi kan åtgärda dessa. Kontakta således styrelsen om du ser något som behöver rättas till. Har du sedan även kunnande att lösa problemet är det än bättre…

Vissa enklare saker som t.ex. lampor kan du med fördel byta på egen hand; vi har stegar i cykelrum och trädgårdsförråd och det finns ett ”miniförråd” i några plastbackar i det lilla förrådet i port 2:s trapphus (”skrubben” under trapporna i källaren). Där finns lite lampor, säkringar, tape, filter till spaltventiler etc. för våra gemensamma utrymmen.

Akuta insatser

24 maj 2023 Styrelsen är i kontakt med Svefab gällande den lösning vi haft sedan 2012 om att vi kan använda Svefab för enskilda och akuta insatser. De har nu i maj 2023 ensidigt valt att sluta ta uppdrag från föreningen och dess medlemmar utan att ett formellt avtal sluts. Styrelsen har bett om offert som vi skall granska. Tills dess detta är avklarat kan vi dessvärre inte anlita Svefab, utan får gå till andra företag beroende på behov. Föreningen har ett antal företag som vi anlitat i andra sammanhang som kan ställa upp, typ VVS, snickeri m.fl. Kontakta styrelsen eller titta på sidan för ”Service, installation & reparation”

OBS! Gäller ej tills vidare

Vi kan fortfarande ringa Svefab vid akuta insatser, men då till en hög akuttaxa. Kontakta styrelsen om möjlighet finns före  en akutbeställning. Vid risk för allvarlig skada på fastighet eller lägenhet, t.ex. vid vattenläckage, kontaktas Svefab direkt.

  • 020-544 022
  • www.svefab.com

Privata insatser

  • Brf-medlem som bokar tjänster för sin egen lägenhet står också själv för kostnaden.
  • Hyresgäst bokar tjänster via styrelsen.

Städning fastighet och gräsklippning

Under 2013 testade vi att klippa våra gräsytor själva och med ett acceptabelt resultat varför vi fortsätter med detta.

Sedan 2014 har vi även fattat beslut om att städa våra gemensamma utrymmen själva. Lista sitter på anslagstavlan för dessa insatser och städutrustning finns dels i gamla badrummet i källarkorridoren och mopp/hink i tvättstugan. Passar inte den vecka du tilldelats? Enklast är att fråga en granne om ett byte. Men ansvaret för bytet ligger hos dig själv.