Renovering lägenhet

Bullriga renoveringar får ske vardagar 08.00–18.00 och helger 10.00–16.00. Informera också dina grannar i god tid om du skall utföra arbeten och berätta även hur länge du räknar med att hålla på. Och gör detta tydligt i båda portarna – vibrationer och ljud sprider sig genom hela husstommen så alla i fastigheten berörs.

Anmäl även ditt renoveringsprojekt till styrelsen, stort som smått, för att minimera risken för fel och misstag. Större insatser som kräver åverkan, flytta eller riva vägg, flytta dörr till exempel kan även kräva bygglov då byggnadens struktur förändras. En ”renoveringsanmälan” hittar du här nedan – lämna den med god framförhållning i styrelsens brevlåda i port 4 eller mejla den till någon i styrelsen.

OBS! Känsliga installationer såsom VVS- (värme, ventilation & sanitet) och elarbeten skall alltid utföras av certifierad fackman. Se även till att få kopia av certifieringen och ett garantibevis på det utförda arbetet som du kan delge styrelsen. En felaktig installation kan drabba hela fastigheten och du kan personligen bli ersättningsskyldig.


Säkra köket mot vattenskador
Förebygga vattenskador

Känn dig trygg i vått och torrt. Råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem (if…)

Brf vattenskador Faktablad