Renovering lägenhet

Bullriga renoveringar får ske vardagar 08.00–18.00 och helger 10.00–16.00. Tala också lämpligen med dina grannar. Sätt upp en lapp i trapphuset om du skall utföra något och berätta hur länge du räknar med att hålla på.

Större renoveringar som kräver åverkan, flytta eller riva vägg t.ex. måste alltid godkännas av styrelsen. Vi rekommenderar att alla renoveringsprojekt, stora som små, stäms av med styrelsen. Vissa ändringar kan t.o.m. kräva bygglov, så ta det säkra före det osäkra och kontakta styrelsen.

Känsliga installationer såsom vvs- och elarbeten skall alltid utföras av fackman. Se även till att alltid få ett garantibevis på det utförda arbetet. En felaktig installation kan drabba hela fastigheten och du kan personligen bli skadeståndsskyldig.