Störande grannar

Att den som bor i flerfamiljshus hör vissa ljud från grannarna är en del av vardagen, ändå är det inte helt ovanligt att högljudda grannar är ett problem för den som bor i bostadsrätt. Kanske klampar grannen ovanför runt utan en tanke på att dennes golv är någon annans tak? Stojande barn, sena filmkvällar, musikspelande, en ostädad tvättstuga eller att någon röker. Listan kan göras lång.

Lagar och (o)skrivna regler för störande grannar i bostadsrätt

En grundregel är att vi måste acceptera vissa vardagsljud från grannarna om vi bor i samma hus. Bostadsrättslagen fastställer dock att alla boende i en bostadsrättsförening skyldighet att bete sig sunt, ordningsamt och med gott skick. Vad som kan räknas som störande varierar förstås beroende på vem man frågar. I vår förening har vi för närvarande följande riktlinjer:

  • Bullriga renoveringar: vardag 08.00–18.00 och helg 10.00–16.00.
  • Allmänt mer lågmälda före 08 och efter 23 – vardag som helg.

Några steg för att hantera störande grannar

Prata med grannen
Det kan vara lätt att bygga upp irritation över störande grannar. Men att skriva en arg lapp i affekt eller ringa styrelsen så fort klockan blir 23.05 kan bli starten på en onödig konflikt. Knacka istället på hos din granne, förklara sakligt din syn på störningsmomentet – och lyssna även på grannens förklaring. Det kanske bara var en engångsföreteelse? De flesta är inte ens medvetna om att man råkat störa någon annan och tycker det är så pass generande att problemet inte uppstår igen.

Vänd dig till styrelsen
Om du och din granne inte har samma syn på störningsmomentet eller om störningen upprepar sig kan du vända dig till styrelsen.

Det är alltid bra att dokumentera störningarna för att föreningen skall få en tydligare bild av problemet; speciellt om du befarar att det kan bli en återkommande störning. Använd den störningslista som föreningen tagit fram. Sedan är det upp till föreningen att ta kontakt med grannen och detta kan i värsta fall bli en långvarig process. Upprepar sig scenariot utan någon förändring kan dock föreningen behöva ta kontakt med till exempel socialtjänsten – eller i extrema fall få bostadsrätten förverkad.

Anmäla störande grannar till polisen
Rör det sig om bråk eller om du känner oro kan du vända dig till polisen eller socialtjänsten. Det gäller även om det rör sig om allvarligare fall av hänsynslöst beteende som faller in under ofredande.