Stämma tisdag 31 mars

Den årliga föreningsstämman är nu bokad till tisdag 31 mars, kl. 19:00. Som vanligt huserar vi i Folkets hus, Grynnan. mer info kommer. Önskar man ta upp en fråga eller förslag på mötet skickas det in till styrelsen senast 3 mars. Kallelse kommer i brevlåda samt info på anslagstavlor.

Läs mer

Legionellakontroll

Styrelsen har som en ny rutin att vid varje styrelsemöte utföra en kontroll av temperaturen i tappvattnet. Detta för att hålla koll på att temperaturen håller en temperatur som motverkar förökning av Legionellabakterier. Dessa bakterier finns naturligt i vår omgivning som sjöar och vattendrag och trivs optimalt vid stillastående vatten vid 40°C. Spridning sker primärt …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 2 december

Lån och ränteläge Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån under hösten då räntetrycket fortfarande är lågt. Några fler avbetalningar under året är inte aktuella. Infokampanj ”Rena avlopp” Skiss för infoblad visad och föll i god jord. Skall utvecklas vidare, men brist på tid fördröjer produktionen. Ny tidsram: jul. Trasig toalett källare …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 21 oktober

Lån och ränteläge Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån då räntetrycket fortfarande är lågt. Några fler avbetalningar under året är inte aktuella. Infokampanj ”Rena avlopp” Skiss för infoblad visad och föll i god jord. Skall utvecklas vidare, men brist på tid fördröjer produktionen. Ny tidsram nov-dec. Trasig toalett källare Hantverkare har …

Läs mer

Nu tändas tusen juleljus…

Nu blir det även ljus i vårt hus. Nu är det högsäsong lägenhetsbränder. Lämna aldrig tända ljus obevakade Kontrollera att batteriet i brandvarnaren är ok Skaffa en egen brandsläckare och gärna brandfilt Föreningens brandsläckare finns i varje trapphus och i källarkorridor  

Läs mer

Avgiftshöjning

1 januari kommer avgiften för lägenheterna höjas igen – åter igen blir det med 2%. Och den gäller såväl garage som p-platser. Samma anledning som förra året är föreningens behov att skapa underlag för kommande större renoveringsinsatser av fastigheten. För den som inte har autogiro kopplat till månadsbetalningarna är det bra att se till att …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 16 september

Lån och ränteläge Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån under hösten då räntetrycket fortfarande är lågt. Infokampanj ”Rena avlopp” Skiss för infoblad visad och föll i god jord. Skall utvecklas vidare med mål att levereras under september. Trasig toalett källare Offertförfrågan skickad till reparatör. Avvaktar fortfarande svar. Ny kontakt tas. Trasiga …

Läs mer