Utdrag styrelsemöte 27 maj

Lån och ränteläge Beslutas att ligga kvar med 3-månaders på samtliga lån vilket fortfarande bedöms mest fördelaktigast. Tittar närmare på ytterligare en avbetalning under september. Städdag vår Kvitton signerades för utlägg under städdagen och skickas till förvaltare för utbetalning. Avslutat ärende. Gräsklippare Beslutas att den trilskande gräsklipparen skall testas för att se om det kan …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 29 april

Lån och ränteläge Beslutas att ligga kvar med 3-månaders på samtliga lån som bedöms vara mest fördelaktigt framöver. Tittar närmare på ytterligare en avbetalning efter sommaren. Städdag vår Datum för städdag spikas till söndag 12 maj kl. 10–13. Kort om tid igen så det är bråttom att få upp info på anslagstavlor och hemsida. Arvoden …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 25 mars

Lån och ränteläge Beslutas att ligga kvar med 3-månaders på samtliga lån. Någon ytterligare räntehöjning är inte att vänta av Riksbanken förrän tidigast under sen höst 2019 varför föreningen kan dra nytta av lägre räntebetalningar ytterligare en tid. Förrådsavgift Tre förrådsavtal har inkommit. Meddela förvaltare om dessa tillägg till månadsavgifren. Tilldelning förråd Beslutas om tilldelning …

Läs mer

Akut reparation

Vi har haft problem med avloppet i förrådskorridoren i port 4 närmast Bergavägen; tre stycken stopp i avloppet närmare bestämt. Den senaste nu i slutet av juni fick oss att undra vad som felar i och med att vi knappt en månad tidigare hade spolat samtliga avloppsstammar. Det visade sig efter filming av rören i utrymmet att …

Läs mer

Avloppsspolning 3-4 juni

Nu är datum bestämt för spolning av våra avloppsstammar. Det blir måndag och tisdag 3–4 juni med start 08:00 i port 4. Eftersom de börjar längst ned i huset och jobbar sig uppåt vet vi vilka som behöver vara beredda nästa måndagmorgon. Information kommer från såväl från entreprenören som från styrelsen. Styrelsen fokuserar mest på …

Läs mer

Spolning av avlopp

Vi har haft tjurigt med våra avlopp denna vår; två gånger har det varit översvämning i avloppsbrunnen i VVC-centralen (port 4). De som varit på plats och rensat har meddelat att ”ni har feta avloppsrör”. Av den anledningen är det åter igen dags att spola rent i avloppsstammarna. Exakt datum är inte ännu spikat, men …

Läs mer

Städdag 12 maj

Nu är vårens städdag bokad till söndag 12 novemberkl. 10-13. Det blir de vanliga göromålen att rensa rabatter, kratta gammmalt gräs och löv, sopa, klippa buskar m.m. Och förstås träffa de gamla och kanske även några nya grannar. Vi försöker klämma in en fika också i halvtid. Gör en insats för vår förening. Vi kommer …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 4 mars

Lån och ränteläge Beslutas att ligga kvar med 3-månaders. En avbetalning på 200’ sker 28 mars. Ytterligare en avbetalning kan bli aktuell efter sommaren. Förrådsavgift Infomationsbrevet om avgiften på 200 kr per månad för fler förråd än ett nät- och ett träförråd är klart att distribuera. Sker under v.10 efter att nya förrådsnumreringen är avklarad …

Läs mer

Föreningsstämma 9 april

Välkomna till föreningsstämma. Den går av stapeln tisdag 9 april, kl 19:00  och som vanligt är vi i Folkets Hus. Separat kallelse kommer i brevlådan samt färdbeskrivning. Vill du ta upp något av viktigare natur som skall protokollföras är det hög tid att meddela detta till styrelsen. Vi kommer annars som vanligt ha en mer …

Läs mer

Planerat avbrott värme

Eon meddelar att de planerar ett avbrott i värmeleveransen onsdag 27 mars från 22:00 till 07:00 torsdag 28 mars. Avbrottet beror på reparationsarbeten i värmeverket. Viss leverans kan möjligen ske, men det är inget att räkna med denna natt som kan bli sval. Inträffade: 2019-03-27 22:00:16     Beräknat avslutat: 2019-03-28 07:00:00 Ärendenr: 6390 Tillfällig störning av …

Läs mer