Utdrag styrelsemöte 18 oktober

Radonmätning

Resultat levererade till kommunen. Avlutat ärende.

Legionellakontroll 

Temperatur ok. 52°C.

Balkongrenovering

 • Skada på egendom i samband med bilning: I stort har de jobbiga arbetena med att bila bort balkongerna gått utan problem. En situation om en TV som slutat fungera på grund av vibrationer har inkommit. Information har dock gått ut i god tid till samtliga medlemmar att röja undan saker som kunde ta skada. Föreningen anser sig inte ansvarig.
 • Fönsterbleck: Skador på dessa på markplan av nedfallande betongrester. Meddelat till projektledare. Inget övrigt att tillägga. 
 • Olåst balkongdörr: Osäkrade balkongdörrar har uppmärksammats vilket meddeats till projektledare. Situationen skall ha åtgärdats. Inget övrigt att tillägga. 
 • Fakturor: Faktura är inskickad till förvaltare. 

Vattenskada

Inget svartlim som kan innehålla asbets hittades i lägenheten.
Faktura inväntas för utförd fuktskadeinspektion.

Budget 2022

 • Höjning med 2% för lägenheter, p-platser och garage.
 • Inga renoveringar planeras.
 • Ok att avsätta pengar för uppdaterad underhållsplan.
 • Låneläget oförändrat.
 • Styrelsearvoden oförändrade.

Sotning

Pågående ärende. Ny mejlkontakt med utvalda utförare.

Övriga punkter

 • Parkeringsproblem gällande entreprenör som använt förhyrda platser. Projektledare är meddelade och tas upp via dem
 • Dålig lukt från avlopp och toalett. Bordläggs.