Utdrag styrelsemöte 26 april

Sekretess styrelse 

Blanketter delades ut för information samt underskrift och skrevs på av samtliga medlemmar i styrelsen gällande sekretess av personuppgifter. 

Föreningsstämma 2021

Stämman kunde utföras utan problem. Sex av 19 medlemmar närvarade; lite tanigt, men acceptabelt med tanke på pandemiläget. 

  • En ny styrelse valdes. Ny styrelse är anmäld till Bolagsverket. 
  • Efter stämman diskuterades en del allmänna frågor som t.ex. den förestående balkongrenoveringen, städdag i maj, vårt nya nätverk och det allmänna ointresset för föreningsfrågor hos medlemmarna.
  • En ny fullmakt för vår ekonomiska förvaltare signeras och postas.
  • Årsredovisningen är upplagd på hemsidan. Återstår protokoll.

Luftventiler källare

Inköp av husfix. 

Toalett källare

Under produktion. Bordläggs. 

Radonmätning 

Radondosor insamlade och inskickade till mätföretaget. Inväntar resultat. 

Innehåll miniförråd 

Inköp till miniförrådet avklarat. 

Legionellakontroll 

Under kontroll. 53 °C. (Lägsta tillåtna temperatur = 50 °C). 

Balkongrenovering

Avtal är signerat och levererat i retur. Styrelsen har gått igenom underlag inför den förestående upphandlingen av entreprenör nu under maj. Projektledarna har fått ok att fortsätta med att kontakta möjliga entreprenörer.

Vi återkopplade följande i upphandlingsunderlaget:

  • önskan att ha kvar genomsikt i balkongräcken 
  • att om möjligt finna alternativ för bilning som demonteringsmetod. Vi befarar att vibrationer ökar möjligheten för putsskador. 

Städdag 9 maj

Affisch godkändes och det beslutades att diskutera vidare angående städdagen via mejl gällande inköp. Beslutas att inget fika skall köpas in men däremot flaskvatten. 

Rensa GDPR-dokument 

Uppdatera och rensa dokumenten till att endast ha för folk som bor kvar i vår förening. Tim har fått dokumenten och ansvar för att rensa detta. 

Övriga punkter

Kontakt med E.ON gällande fakturor via mejl, önskade i stället att få dessa via pappersfakturor. Byte av mottagare beslutades till att bli ny kassör som i sin tur skulle kontakta E.ON. 
Vidare diskussion: Möjligtvis att byta avtal, rörligt eller fast? Nuvarande avtal betalar vi 69.20 öre och vi har ett så kallat anvisat avtal