Utdrag styrelsemöte 22 mars

Årsbokslut 2020

  • Underlag är levererade till revisor.
  • Korrigerad årsredovisning godkänns och signeras. Levereras till revisor.
  • Lokal är bokad. Nyckel hämtas på Folkets Hus samma dag.
  • Kallelse och affisch godkändes efter korrigering av datum på kallelsen.
  • Då valberedningen hoppat av behövs sondering av ersättare för avgående styrelsemedlemmar.

Luftventiler källare

Bordläggs till vårens ankomst.

Toalett källare

Inga nyheter. Under produktion.

Radonmätning

Avstämning förlängs till 23 april.

Miniförrådet

Säkringar 16A inköpta.  Letar vidare efter 20A; förslag Byggmax.

Legionellakontroll

Kontroll av temperatur i kranvattnet utförd = 53°C (Lägsta tillåtna temperatur = 50°C)

Balkongrenovering

Då vi känner oss osäkra vad gäller kostnaden för projektledning av balkongrenoveringen samt underhållsfondens innehåll beslutas att kontakta Norrort för en konsultation. Målet är att fullfölja renoveringsprojektet då behovet är tydligt, men inte på bekostnad av kostnadskontrollen.