Start balkongrenovering

I samråd med projektledarna och entreprenör har beslut fattats att starta renovering av balkongerna v.37 (13 september). Det kommer att bli några stökiga veckor på baksida och garagegaveln med en hel del buller och vibrationer. Information kommer att sammanställas snarast möjligt i brevlådorna – förhoppningsvis under vecka 35. Möjligen kan vi även få till ett infomöte, men det är inte spikat ännu.

Inte minst kommer det krävas av alla att rensa balkongerna från ALLT som förvaras där. Ett rensningsarbete som med fördel kan förberedas redan nu.

Garageplatserna kommer också att blockeras under en period. Dessa bilar får då använda vakanta p-platser på Bergavägen.