Info balkonrenovering

infomaterial distribueras under måndagen i brevlådorna från såväl föreningen som från entreprenören Proguard. Läs och begrunda; det finns några viktiga punkter för alla medlemmar att ta höjd för.

Viktigast för stunden är att alla balkonger måste rensas från allt innehåll; stolar, bord, vindskydd, trall, blomkrukor etc. Med andra ord; bort med ALLT som inte är betongplatta eller balkongräcke. Detta måsta vara utfört senast söndag 12 september. Måndag morgon 13 september sätter arbetena igång…

Infoblad från både föreningen och Proguard kan du läsa och ladda ner via länkarna nedan.