Utdrag styrelsemöte 24 maj

Föreningsstämma 2021

Protokollet är avstämt och upplagt på hemsidan. Avslutat ärende. 

Luftventiler källare

Monteringsfix inköpt. 

Toalett källare

Även här har ytterligare husfix införskaffats. 

Radonmätning 

Kontakta ”Miljö & hälsa” på kommunen och efterfråga vart föreningen skall skicka in resultatet för radonmätningen.

Info spaltventiler

Förslag att skicka med radonresultat till berörda medlemmar tillsammans med infobrev gällande rengöring av spaltventiler godkändes. Distribueras snarast.

Legionellakontroll 

Temperaturen okej, 54°C.

Balkongrenovering

Faktura från upphandlad projektledare signerad.

Städdag maj

Diskuterades om vad som kan göras för att få fler medlemmar att medverka och engageras i våra städdagar och andra gemensamma övningar. Alternativet är att lägga ut trädgårdsskötskeln på entreprenad som innebär en extra kostnad.

Justering sopskjul

Under städdagen städades även vårt sopskjul varpå det upptäcktes en ansenlig hög med matåtervinningspåsar bakom sopkärlet – ruttet, mögligt och äckligt. Behöver vi komplettera skjulet med anordning som underlättar att påsarna hamnar rätt? Kollas upp.

Elavtal

Vårt elavtal har kollats upp och rörligt var bästa alternativet av fyra möjliga. Beslutas att byta. Fakturor kommer framöver direkt via e-post. 

Utbetalning arvoden 

Utbetalning av styrelsearvoden signerades.