Utdrag styrelsemöte 23 augusti

Status på lånfronten och ränteläget 

Beslut att binda förfallet lån på 5 år med fast ränta. Ny ansökan påskriven. Levereras till bank.

Luftventiler källare

Inget att tillägga på denna punkt.

Toalett källare

Offert skickas ut på remiss.

Radonmätning 

Kommunen är kontaktad angående vart vi ska skicka in radonmätningarna, men ej fått något svar. Vi letar vidare efter kontakt som tidigare mätningar är levererade till.

Info gällande spaltventiler

Inga konstigheter eller någon som hört av sig och haft frågor gällande detta. Avslutat ärende.

Legionellakontroll 

Temperatur ok. 52 °C. 

Balkongrenovering

Upphandling av entreprenör: Kontrakt signerat av alla parter. Uppstartsmöte hölls 20 augusti med projektledare och entreprenör.

  • Undersida balkong: Tillkommande kostnad för att måla undersidan av balkongerna. Beslutas att få dessa målade. 
  • Byggel: Beställt av elleverantör. Fast och rörlig elkostnad tillkommer samt insats av elektriker.
  • Skyddsrum som rastlokal: Behöver städas. Köper vi tjänsten eller utför vi det inom föreningen? Räcker belysning? Behövs bord+stolar, en utemöbel kanske? Måste skyddsrummet tömmas eller räcker det första rummet som utrymme? Detta kollas upp med projektledare före projektstart.
  • Buskrensning: Osäker på omfattningen, gäller det bara runt en balkong? Kan uteplatser stå kvar. Lite oklart gällande denna punkt. En frågelista sammanställs och skickas till projektledare för förtydligande. 
  • Infomöte: Lappar om information skrivs ihop och läggs i samtliga brevlådor till alla medlemmar. 
  • Avstängt garage: Här behöver vi nog inte göra så mycket. Två med garageplats har extra p-plats. Sista garageplatsen kan stå på en vakant plats vid Bergavägen.

Vattenskada

Skada anmäld till försäkringsbolag. Besiktningsfirma har gjort en skadegörelsebesiktning samt varit på plats och tagit bilder. 

Uthyrning lägenhet

Ansökan har anlänt. Uthyrningen blir dock uppskjuten på grund av vattenläckan som har uppstått. Styrelsen godkänner uthyrningen.