Utdrag styrelsemöte 20 september

Status på lånfronten och ränteläget.

Beslut att binda förfallet lån på 5 år med fast ränta.

Toalett källare

Toaletten fungerar. Några mindre kompletteringar kvarstår, men kan betraktas som detaljer. Avslutat ärende.

Luftventiler källare

Inget att tillägga på denna punkt. Bordläggs.

Radonmätning

Ärendet bordläggs.

Legionellakontroll

Temperatur ok. 52°C.

Balkongrenovering

  • Uppstartsmöte 31 aug: Styrelsen godkände ny kontraksumma för entreprenaden.
  • Undersida balkong: Beslutas att inte beställa målning av undersida.
  • Byggel: Detta kom på plats i tid för arbetets uppstart.
  • Skyddsrum som rastlokal: Blev städat. Inre rummet avdelades för medlemmars balkongutrustning som skall sparas. Första rummet försett med bord samt elanslutning.
  • Buskrensning: Utfördes i tid för uppstart. Buskrester forslas bort vid vårstädning. Lite oklart gällande denna punkt. Vi skriver ihop en lista gällande frågor till Endstone angående vad som gäller kring denna punkt.
  • Infomöte: Beslutas att infomötet inte behövs. Info levereras istället i brevlådor.
  • Avstängt garage: Efter kontakt med samtliga garageanvändare behövdes inget separat parkeringslösning tas fram.
  • Parkering entreprenör: P-plats nr 20 avdelas under hela projekttiden.
  • Nycklar: Två nycklar har hämtats ut. En finns således kvar.

Vattenskada Apoteksvägen 2

Medlem kontaktas för att få reda på status i ärendet.

Sotning

Föreningen behöver kontrollera vad som gäller beträffande sotning av fastigheten. Detta har inte skett på många år. Vår tro var att detta skedde på ett rullande intervall utom aktivt agerande från oss.

Övriga punkter

Lukt från avlopp har stört och behöver undersökas. Rimligtvis skall inte en ny avloppsspolning behövas då detta skedde under så sent som 2019.