Utdrag styrelsemöte 25 mars

Lån och ränteläge

Beslutas att ligga kvar med 3-månaders på samtliga lån. Någon ytterligare räntehöjning är inte att vänta av Riksbanken förrän tidigast under sen höst 2019 varför föreningen kan dra nytta av lägre räntebetalningar ytterligare en tid.

Förrådsavgift

Tre förrådsavtal har inkommit. Meddela förvaltare om dessa tillägg till månadsavgifren.

Tilldelning förråd

Beslutas om tilldelning av ett andra förråd enligt planen för förrådsrevisionen. Medlem meddelas omgående samt att de själva behöver skaffa lås.

Trasig toalett källare

Nytt försök med privat kontakt som lovat att titta på toaletten.

P-platsavtal

Två  nya p-platsavtal signerade.

Temperatur tappvatten och element

  • Telefonnummer till teknisk förvaltare meddelas till medlem för att synka en kontroll av kalla element.
  • Beslutas att acceptera teknisk förvaltares svar om att termometern i VVC är felvisande och att inget byte av termometer skall ske. Kontroll av temperaturen får ske handgripligen framöver med separat termometer och rinnande vatten.

Bokslut 2018

  • Kallelse och affisch ok. Distribuera tisdag 26 mars.
  • Styrelsen godkänner 4-årsavtalet från vår nya revisor.

Entrédörr port 4

Kontakt tas med låsfirma som senast bytte lås om problemet med porten är ett garantiärende.

Inköp fettratt

Beslutas att införskaffa fettrattar till samtliga lägenheter samt att ta fram ett infomaterial om vad som inte ska spolas ned i våra avloppen. Detta som ett förebyggande arbete för att undvika framtida stopp i avloppen och kostsamma vattenskador. Ingen tidplan, men bör lämpligen vara klart inför hösten.

Stopp avloppsbrunn källare

Fakturan för att rensa avlopp samt återställning signerad. Tråkigt händelse, men avlöpte förhållandevis väl.

Ändring Bolagsverket

Uppgifter om ordförande kompletterat hos Bolagsverket.