Akut reparation

Vi har haft problem med avloppet i förrådskorridoren i port 4 närmast Bergavägen; tre stycken stopp i avloppet närmare bestämt. Den senaste nu i slutet av juni fick oss att undra vad som felar i och med att vi knappt en månad tidigare hade spolat samtliga avloppsstammar. Det visade sig efter filming av rören i utrymmet att vi har två brott på befintliga gamla avloppsrör i källargolvet. Detta är originalrör av gjutjärn från 50-talet som inte byttes ut vid stambytet 1993 – förmodligen av kostnadsskäl. Detta måste omgående rättas till och drabbar alla som har förrådeutrymme där.

Reparationen kommer att ta ca två veckor nu i slutet av juli och innebär att delar av golvet i förrådskorridoren behöver bilas upp samt att en ny rördragning kommer att ske på vägg i förråd för att byta ut det trasiga. Konkret måste åtminstonde fem förråd helt tömmas för att kunna åstadkomma detta. Övriga förråd drabbas av att det kommer att bli väldigt dammigt i utrymmet under arbetet. Styrelsen jobbar på en plan för att evakuera förråden under arbetet.

I anslutning till själva reparationsarbetena kommer det även finnas perioder när avloppen i port 4 inte får användas. Hur och när detta kommer att vara aktuellt återkommer vi med info om efter samråd med entreprenören.