Utdrag styrelsemöte 29 april

Lån och ränteläge

Beslutas att ligga kvar med 3-månaders på samtliga lån som bedöms vara mest fördelaktigt framöver. Tittar närmare på ytterligare en avbetalning efter sommaren.

Städdag vår

Datum för städdag spikas till söndag 12 maj kl. 10–13. Kort om tid igen så det är bråttom att få upp info på anslagstavlor och hemsida.

Arvoden styrelse

Utbetalning signeras och levereras till förvaltare för utbetalning.

Trasig toalett källare

Intet nytt att berätta. Bordläggs.

Föreningsstämma

Protokoll signerades och justerades. Läggs upp på hermsidan.

Entrédörr port 4

Besök av låsfirma. Åtgärdat en viss skevhet i dörren. Låset smort.

P-plats nr 18

Avtal är framtaget för signering. Skickas till förvaltare när det returneras av medlem.