Utdrag styrelsemöte 4 mars

Lån och ränteläge

Beslutas att ligga kvar med 3-månaders. En avbetalning på 200’ sker 28 mars. Ytterligare en avbetalning kan bli aktuell efter sommaren.

Förrådsavgift

Infomationsbrevet om avgiften på 200 kr per månad för fler förråd än ett nät- och ett träförråd är klart att distribuera. Sker under v.10 efter att nya förrådsnumreringen är avklarad för att undvika förvirring. Ett förrådsavtal för de som framöver kommer att ha fler än två förråd är även klart att tas i bruk.

GDPR

Sista GDPR-blanketten har inkommit och arkiveras med resten.

Trasig toalett källare

Fortfarande dålig funktionalitet. Ny kontroll av den trilskande toaletten.

Filter spaltventiler

250 ex. med filter finns klara att nyttjas i miniförrådet. Föredömligt löst och utan kostnad för föreningen.

Temperatur tappvatten och element

Ny felanmälan är lagd hos entreprenör. Dagens kontroll av tappvattnet var sämre än senast; 49°C i VVC och 44°C i VVC retur.

Kontroll av kalla element löses via direktkontakt av medlem för bokning av passande tid.

Status el i lägenhet

Faktura gällande elarbeten i lägenhet har redovisats för att ev. bryderier som fanns gällande elarbeten och funktion nu är avklarade.

Bokslut 2018

• Datum för föreningsstämma blir tisdag 9 april i Folkets Hus.
• Inbjudan skall distribueras 20–27 mars. Affisch + info på hemsida.
• Möte med revisor sker onsdag 6 mars.

Entrédörr port 4

Bordläggs.