Föreningsstämma 9 april

Välkomna till föreningsstämma. Den går av stapeln tisdag 9 april, kl 19:00  och som vanligt är vi i Folkets Hus. Separat kallelse kommer i brevlådan samt färdbeskrivning. Vill du ta upp något av viktigare natur som skall protokollföras är det hög tid att meddela detta till styrelsen. Vi kommer annars som vanligt ha en mer informell stund efter stämman för mer allmänna tankar och frågor.

Boka detta datum. Viktigt att vi blir så många som möjligt så tala gärna med dina grannar om att satsa denna timme för föreningen.