Utdrag styrelsemöte 24 januari

Legionellakontroll

Temperatur ok. 55 °C.

Balkongrenovering

Samtliga fakturor till entreprenör visade sig vara betalda, så även slutfakturan varför vi nu har ett krav i retur. Avvaktar protokoll från projektledare.

Vattenskada

Hantverkare har nu varit på plats och offererat pris för saneringsinsats.

Regler renovering

En checklista skall tas fram vad som gäller vid renovering av lägenhet.

Sotning

Två lägenheter återstår att åtgärda. Ny dag för dessa behöver stämmas av.

Avisering avgiftshöjning

Alla hyresgästerär informerade. Avslutat ärende.

Bokslut

• Datum för föreningsstämman spikas till 5 april (v.14).

• Engagemangsbeskedet har anlänt. Skickas vidare till förvaltare.

• Förvaltningsberättelsen: Tre sålda lägenheter.

• Kontakt tas med revisor gällande protokoll för 2021.

Entrédörr port 4

Nytt försök för att om möjligt åtgärda stängningsfunktionen. Om ej detta fungerar beställs extern service.

Kod nyckelskåp

Koden är ändrad. Avslutat ärende.

Städutrustning

Ingen övrig återkoppling gällande dammig/smutsig städutrustning. Utrustningen bedöms inte behöva bytas ut i nuläget. Avslutat ärende.

Uthyrning p-plats

Signerat kontrakt skickas till förvaltare.

Övriga punkter

• Ansökan att sätta upp en vägg för sovalkov godkändes.