Utdrag styrelsemöte 20 december

Status på lånfronten och ränteläget

Uppdatering av kontobehållning samt acces till bank bordläggs till nästa möte.

Legionellakontroll

Temperatur ok. 53°C.

Balkongrenovering

Slutbesiktning: Två slutbesiktningar har utförts. Den övergripande entreprenaden är godkänd, men det finns en del generella anmärkningar som behöver justeras varför projektet inte är helt avslutat, någon punkt hänger även ihop med utetemperaturen som behöver stiga till över 5°C.
Tyvärr gör det faktum att veckorna går att vi blir sittande med löpande kostnader för projektledande; vi ligger nu tre-fyra veckor efter plan vilket koststar. Behöver diskuteras med projektledaren hur detta ev. kan minskas.

Vattenskada

Inget nytt att tillägga i ärendet.

Sotning

Bordläggs till nästa möte.

Avisering avgiftshöjning

Norrort kontaktas för att få fram uppdaterad info.

Entrédörr port 4

Problemet förmodas sitta i dörrstängaren. Går den att åtgärda internt? Om ej beställer vi ett byte av låssmed.

Kod nyckelskåp

Beslut om kodbyte då tidigare styrelsemedlemmar ej ska ha tillgång till fastighetens nycklar. Beslut togs även att byta kod till entrédörren.

Övriga punkter

Status för OVK i samband med sotning. Bordläggs.