Utdrag styrelsemöte 22 feb

Årsbokslut 2020

Förslag årsredovisning från förvaltare gicks igenom. Tre punkter återkopplades för justering.

Luftventiler källare

Bordläggs till vårens ankomst.

Toalett källare

Inga nyheter. Under produktion.

Radonmätning

Avstämning tidigast 23 mars.

Fönsterinspektion lägenhet

Ärendet avslutas i brist på uppdateringar. Återupptas om något nytt dyker upp.

Miniförrådet

Lista med innehåll presenterades. Lådan behöver kompletteras med
säkringar 16A + 20A

Legionellakontroll

Kontroll av temperatur i kranvattnet utförd = 53°C (Lägsta tillåtna temperatur = 50°C)

Balkongrenovering

Tre offerter presenterades. Efter att ha kontrollerat referens för det nya företaget beslutades att gå vidare med dem; de gav ett gott intryck offertmässigt och verkar vara aktiva i projektledarprocessen, de blev rekommenderade av vår tidigare projektledare från fönsterrenoveringen samt att deras referens gav gott betyg. Offerten låg mitt emellan de övriga offererande företagen. Kontakt tas för ett få till ett första möte.

Försäljningar

Samtliga lägenheter som legat ute till försäljning är nu sålda. Kontakt tas för ett personligt möte med samtliga nya medlemmar i samband med deras ansökan om medlemskap.

Avtal datanätverk

Överflyttningen har fungerat acceptabelt rent fysiskt. Lite strul uppstod i och med uppsägning av alla abonnemang hos tidigare leverantör, men det löstes genom att helt enkelt flytta startmånaden till april. Avslutat ärende.