Kaos i sopskjulet

Under städdagen 9 maj städades även våra sopskjul. En rätt ofräsch historia uppdagades vid kärlet för matåtervinning. Soppåsar för ett halvt sopkärl låg bakom kärlet i en stinkande hög. Tror bilden talar sitt tydliga språk. Vad kan vi göra bättre?

  • Se till att din återvinningspåse hamnar i sopkärlet
  • Använd ALDRIG plastpåsar – plasten förstör matåtervinningen