Utdrag styrelsemöte 2 december

Lån och ränteläge

Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån under hösten då räntetrycket fortfarande är lågt. Några fler avbetalningar under året är inte aktuella.

Infokampanj ”Rena avlopp”

Skiss för infoblad visad och föll i god jord. Skall utvecklas vidare, men brist på tid fördröjer produktionen. Ny tidsram: jul.

Trasig toalett källare

Faktura signerad. Avslutat ärende.

Trasiga avloppsrör

Faktura signerad. Dubbelfaktureringen löst. Avslutat ärende

Budget 2020

Kolla om posten ”Förråd” stämmer; skall ej ingå i den generella höjningen av årsavgifterna 1 januari 2020. I övrigt godkändes budgeten. Förvaltare meddelas.

Luftventiler källare

Slutinventering utförs för exakta placeringar och tillgänglighet för byte. Utföres under våren vid torrare väderlek. Förslaget och kostnader godkändes.

Lukt i källare

Samtliga förråd är nu undersökta och vi kan gå vidare med att testa att stänga förrådsdörr och se om lukten återkommer.

Medlems- och lägenhetsförteckning

Beslutas att lägga upp ett kalkylark med samtliga lägenheter och medlemmar utifrån förvaltarens grunduppgifter. Detta blir förmodligen ett löpande projekt under året.

Gratistidningar

Information är uppdaterad på både hemsida samt ovanpå postboxar. En magnetskylt är framtagen och går att beställa via stryrelsen. Avslutat ärende.

Medlemskap Fastighetsägarna

Beslutas att förlänga medlemskapet; fördelarna överväger med de stöd som förening och styrelse får tillgång till.

Skattebesked

Skatteverket har skickat ut besked om slutlig skatt. Förvaltare meddelad. Avslutat ärende.

Övriga punkter

– Uthyrning. Kontrakt har inkommit, men ansökan om uthyrning saknas. Återkoppla till medlem och be om en.
– Beslutas att sätta upp info om brandfara inför jul och nyår på anslagstavlor samt separat lapp i samtliga brevlådor.