Legionellakontroll

Styrelsen har som en ny rutin att vid varje styrelsemöte utföra en kontroll av temperaturen i tappvattnet. Detta för att hålla koll på att temperaturen håller en temperatur som motverkar förökning av Legionellabakterier.

Dessa bakterier finns naturligt i vår omgivning som sjöar och vattendrag och trivs optimalt vid stillastående vatten vid 40°C. Spridning sker primärt genom ”vattendimma” som vi inandas och hamnar i lungorna och kan ge allvarlig lunginflammation. Det är ovanligt, men varje år insjuknar 500 personer och för känsliga personer med nedsatt motståndskraft kan det bli farligt.

En onödig sjukdom då det är enkelt att undvika. Enligt riktlinjer från Boverket skall vatten från varje tappställe därför hålla en temperatur på minst 50°C. Temperaturen i vår fastighet är inställt att hålla denna nivå vid leverans, men för att kontrollera att det faktiskt fungerar utför vi framöver denna kontroll. Senaste mätningen visade 53°C = GODKÄNT 🙂