Renovering av balkonger

Nu börjar det närma sig för att äntligen få våra balkonger utbytta. Vi har väntat i många år på detta och nu ser det ut att vi har tillräckligt underlag för att ro detta i hamn. Första steget startades i slutet av 2020 med att leta rätt på projektledare. Det kostar också en del, men är nödvändigt att ha denna hjälp för för att få ett dyrt och komplicerat projekt att bli framgångsrikt.

Av tre offerter har styrelsen nu valt en som vi står i begrepp att signera avtal med. De har varit på besök och har blivit rekommenderade av såväl tidigare projektledare vi använt liksom av kundreferens.

Nästa steg blir att sammanställa underlag för upphandling av själva balkongbytet som skickas ut till ett antal olika entreprenörer; både lokala och externa. Ingen tidplan är fastslagen ännu mer än att det sker under 2021.