Föreningsstämma 13 april

Styrelsen har spikat datum för kommande föreningsstämma till tisdag 13 april, kl. 19.00. Vi hoppas att vi kan vara i vår gamla vanliga lokal i Folkets hus och att vi kan hålla tillräckligt med avstånd för att det att. Vi är inte så många och det finns en hel del med utrymme.

Inbjudan kommer i brevlådan som vanligt.