Ny styrelse

Föreningen fick en ny styrelse under föreningsstämman 31 mars. Niklas Österberg och Robert Tysk avgick och Joakim Hellqvist samt Ellionor Frank tillkom. Styrelsen konstituerade sig direkt efter stämman:

  • Harald Lindström, ordförande
  • Sophie Liljeblad, kassör
  • Joakim Hellqvist, sekreterare
  • Benny Palander, suppleant
  • Ellionor Frank, suppleant