Föreningsstämma 31 mars

Tisdag 31 mars hölls den årliga föreningsstämman – mitt i rådande pandemikarantän. Nätrvarande var sju medlemmar och vi kunde sprida ut oss ordentligt i vår vanliga lokal Grynnan i Folkets hus. Vi spolade fikat denna gång.

Själva stämman avlöpte bra. Föreningen gick med överskott trots ett kostsamt rörbrott, styrelsen fick ansvarsfrihet och två styrelsemedlemmar byttes ut. Förhoppningsvis kan vi sikta mot att renovera balkonger under 2021 om vi lyckas gneta ihop ett hyfsat överskott även 2020.

Efter stämman blev det utrymme för tankar, frågor och småprat om föreningen i allmänhet. Brukar vara en bra och avslappnad stund: röklukt i trapphus, balkongrenovering, renoveringsprojekt att utföra inom föreningen, källartoalett, krisberedskap m.m.

Efter stämman stannade den nya styrelsen kvar för att konstituera sig och fördela ansvarsområden.