Utdrag styrelsemöte 22 oktober

Lån och ränteläge

  • Inga förändringar av lån eller bindningstider.
  • Styrelsen godkände ytterligare en avbetalning på det lån med högst ränta och förfallodag 28 december.

Cyklar och förråd

Stäm av med ägare till ett flertal cyklar i cykelrummet om de används och ska vara kvar. Samma sak gäller nyttjare av fler än två träförråd. Styrelsens syn på saken är att det finns medlemmar som endast har ett källarförråd och att en utjämning vore bra.

LED-ljus källare

Arbetet är utfört och vi är nöjda med utfallet.

GDPR

Endast en blankett har inkommit efter den senaste påminnelsen. Direktkontakt får tas med de sex som inte har lämnat in en godkänd blankett.

Städdag 11 nov

  • Vi samordnar veckan före och stämmer av uppslutning
  • Boka bil 10–14
  • Affisch upp på anslagstavlor
  • Fika
  • Åtgärdslista

Förslag om inköp av lampor

Förslaget att föreningen skall köpa in fönsterlampor till lägenheter avslås. Styrelsen håller med om att det alltid är trevligare att det är upplyst i fastigheten, men anser inte att det är föreningens uppgift och att det är upp till varje lägenhet att besluta vad man ska ha i sina fönster.

Beskärning av träd

Kontakta Klätterapan för koll när jobbet ska utföras.

Hyra hyreslägenheter

Föreningen skickar brev till våra hyresgäster om höjning av avgift. Hyresgästföreningen behöver inte blandas in enligt förvaltare.