Utdrag styrelsemöte 20 januari

Lån och ränteläge

Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån. Några fler avbetalningar under året är inte aktuella.

Infokampanj ”Rena avlopp”

Ett i stort sett klart infoblad visad och godkändes för produktion. Förslag att även införskaffa varsin PET-vattenflaska som passar till fettratten godkändes.

Luftventiler källare

Bordläggs tills vädret är mer förlåtande och åtkomliga för extern undersökning av ventilplaceringar.

Lukt källarförråd

Situationen stabiliserad i och med att förrådsdörr hålls öppen. Avslutat ärende.

Föreningsstämma

– Datum beslutades till tisdag 31 mars kl. 19:00 i Folkets hus.
– Förvaltningsberättelse till förvaltare senast 31 jan.
– Protokoll skickas till revisor omgående.
– Inbjudan till medlemmar 10–24 mars.

Medlems- och lägenhetsförteckning

Efter genomgång av dokument vi fått från förvaltare hoppas och tror vi att samtliga uppgifter skall finnas registrerade där. Vi stämmer av med dom om de har uppdaterade uppgifter. Bäst är kanske att begära ett utdrag så att vi själva kan bekräfta att allt finns med.

Medlemsförteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen. Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om:
1. varje medlems namn och postadress,
2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, och
3. den bostadsrätt som medlemmen har

Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange:
1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,
2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,
3. bostadsrättshavarens namn, samt
4. insatsen för bostadsrätten.

Uthyrning lägenhet

Beslutas att föreningen avvaktar en vecka efter att ny påminnelse idag är skickad om att inkomma med en aktuell ”Ansökan om att hyra ut lägenhet”. Därefter tar vi kontakt med juridisk assistans för att lösa knuten med denna olovliga uthyrning.

Miniförråd

Miniförrådet kompletteras med fyra st LED-lampor motsvarande 60W.

Självrenovering

Frågan om att hitta ett eller flera mindre renoveringsprojekt som föreningen kan hantera på egen hand bordläggs.

Legionellakontroll

Kontroll av temperatur i kranvattnet utförd = 53°C (Lägsta tillåtna temperatur = 50°C)

Faktura Armada

Fakturan som felaktigt gått direkt till förvaltare från Armada signerades och returneras. Armada kontaktas för att uppdatera adress samt ev. kontaktperson.