Radonmätning

Nu har vi startat en ny radonmätning i vår fastighet för att se hur vår ventilation fungerar. Sex av våra lägenheter, 2:or eller 3:or och en på varje plan i båda portarna, skall ha två dosor placerade enligt vissa kriterier i vardagsrum och sovrum under åtta veckor. Därefter skickas dosorna för analys varpå vi får tillbaka resultatet. Resultatet skall också redovisas till kommunen.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är bästa metoden att mäta i två månader i tidsperioden mellan 1:a oktober och 30:e april. Skulle radonvärdet överstiga 200 becquerel per kubikmeter måste någon form av åtgärd vidtas.

Det var också vad vår förening fick göra vid mätningen 2010. Lösningen för oss blev att ventilera bort radongasen. Därför installerades nya spaltventiler och fläktarna på taket byttes för att effektivisera luftomsättningen i lägenheterna. Och vid den uppföljande kontrollmätningen hamnade vi under gränsvärdet. I mitten av april får vi resultatet.