Kallelse föreningstämma

Nu har kallelser till årets föreningsstämma distribuerats. Vittja postboxen och boka datumet = tisdag 13 april, kl. 19.00.

Kontakta styrelsen för att få en årsredovisning utskriven.