Utdrag styrelsemöte 27 maj

Lån och ränteläge

Beslutas att ligga kvar med 3-månaders på samtliga lån vilket fortfarande bedöms mest fördelaktigast. Tittar närmare på ytterligare en avbetalning under september.

Städdag vår

Kvitton signerades för utlägg under städdagen och skickas till förvaltare för utbetalning. Avslutat ärende.

Gräsklippare

Beslutas att den trilskande gräsklipparen skall testas för att se om det kan vara ”säkerhetsnyckeln” som möjligen gör att den stannar återkommande och plötsligt. Om så inte är fallet får vi ta ställning till inköp av ny.

Spolning avlopp

Utförs 3-4 juni av via teknisk förvaltare. Offerten är godkänd.

Infokampanj ”Rena avlopp”

Skiss för infomaterial tas fram efter avloppen är spolade.

Trasig toalett källare

Nytt försök med privat kontakt som nu återfått sitt körkort sker under juni. Får vi inte detta fixat nu bör vi överväga att kontakta annan kontakt.

P-plats nr 20

Sista p-platsen hyrs ut. Förvaltare är aviserad. Avslutat ärende.

Förvaringshyllor källare

Styrelsen godkände förslaget att använda överblivna kontorshyllor för att förbättra förvaringsutrymmet i gamla badrummet. Utförs vid lämpligt tillfälle under sommaren.

Torktumlare

Förmodat trasig drivrem skall hittas på nätet samt bytas. Ett möjligt alternativ har lokaliserats och styrelsen biföll att chansa att det är rätt sort. Kostnad ca 300 kr.