Städdag 12 maj

Nu är vårens städdag bokad till söndag 12 novemberkl. 10-13. Det blir de vanliga göromålen att rensa rabatter, kratta gammmalt gräs och löv, sopa, klippa buskar m.m. Och förstås träffa de gamla och kanske även några nya grannar. Vi försöker klämma in en fika också i halvtid. Gör en insats för vår förening.

Vi kommer även att rensa undan några restnoterade cyklar i cykelrummet samt forsla bort ett antal avlagda innerdörrar.

Boka i kalendern redan nu så får vi många händer i arbete. Anmälningsaffischer finns på anslagstavlorna, men redan nu är du välkommen att meddela styrelsen om du har några tankar och önskemål.

Kom ihåg att om du vill få med något i sopvög i bilen till Brännbacken är regeln att du även skall förlja med och tömma på plats = inga andra skall behöva tömma dina sopor 😉