Utdrag styrelsemöte 26 november

Lån och ränteläge

Inga förändringar av lån eller bindningstider året ut.

Rensning av cyklar

Fyra cyklar markerade för samma person i cykelrummet som inte tycks användas. Liksom flera källarförråd som ger snedfördelning. Stäm av behovet av cyklar och förråd. Styrelsens syn på saken är att det finns medlemmar som endast har ett källarförråd och att en utjämning vore bra. Kontakt tas med förvaltare för koll om en ev. avgift kan tas ut för fler förråd än två.

GDPR

Direktkontakt får tas med de medlemar som inte svarat.

Beskärning av träd

Kontakt med Armada skall tas för att förmå dom att beskära grannfastighetens pilträd som är alltför stort och vildvuxet. Arboristens diagnos är:
•  det borde setts över för flera år sedan
•  alltför stort och tungt bladverk
•  ett antal döda grenar som riskerar att falla
•  angripet av såväl röta som svamp
•  i stort behov av viktreduktion

Trasig toalett källare

Den trasiga flottören i källartoaletten gör att det står och rinner vatten – ibland hela nätter. Vi behöver lösa detta och reparera toaletten. Kontakt tas med vvs-kunnig kontakt.

Sophantering

•  Då sopor har hamnat i fel kärl vid ett antal tillfällen, trots infolappar till medlemmarna gör styrelsen bedömningen att det behövs mer konkret info; flera nya medlemmar har tillkommit som inte verkar känna till förfarandet med matåtervinning. Mer beskrivande info tas fram och distribueras; kan finnas hos Roslagsvatten.
•  Vi behöver även leta i våra gömmor efter nyckel till sopskjulet. Finns det någon? Vi ska absolut ha en i alla fall så saknas denna behöver vi skaffa ny.

P-platsavtal

Nytt p-platsavtal för ny medlem. Vi avvaktar vidare svar från förvaltare med lista över vilka som betalar för vilka p-platser.

Övriga punkter

•  Snöröjningskontrakt stäms av med tidigare entreprenör som löst detta bra under senaste åren.
•  Info om avgiftshöjning skall upp på anslagstavlor och hemsida.
•  Bokningsblad tvättstuga för 2019 skall tas fram.