Parkering- och garageplatser

Ansök via e-post till styrelsen eller lapp i styrelsens brevlåda.

Parkeringsplatser ingår inte vid försäljning av lägenhet; nya medlemmen får ansöka om plats hos styrelsen.

Vid avslut eller byte av parkeringsplats måste gällande kontrakt sägas upp. Notera att det är en månads uppsägningstid från och med närmaste månadsskifte (sägs platsen upp t.ex. 15 mars gäller uppsägningen från och med 1 april och en månad framåt).

Håll även gärna lite koll på att parkera på ”rätt” yta så att du inte tar utrymme av grannen; kan bli trångt om du t.ex. står snett på din plats.

Samtliga parkeringsplatser städas och snöröjs av den som hyr respektive plats.

APOTEKSVÄGEN (165 kr/månad = 1 980 kr per år [2019])p-platser_apotekaren

Nr 13           Sophie Liljeblad

Nr 14           Benny Palander

Nr 15           Joakim Hellqvist

Nr 16           Helen Lennartsdotter

Nr 17           Britt Ohlsson

Nr 18           Niklas Österberg

Nr 19           Adrian Smeds

BERGAVÄGEN (165 kr/månad = 1 980 kr per år [2019])

Nr 20           Andreas Smidemark (el-plats 258 kr/månad [2019])

Nr 21           Åsa Magnusson

Nr 22           Oskar Sennette

Nr 23           Mihail Guberneac

Nr 24           Harald Lindström

Nr 25           Robert Tysk

GARAGE (497 kr/månad = 5 964 kr per år)

Nr 1              Niklas Österberg

Nr 2              Igor Lobanov

Nr 3              Britt Ohlsson

KÖLISTA

Joakim Hellqvist för garageplats (151022)