Utdrag styrelsemöte 21 oktober

Lån och ränteläge

Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån då räntetrycket fortfarande är lågt. Några fler avbetalningar under året är inte aktuella.

Infokampanj ”Rena avlopp”

Skiss för infoblad visad och föll i god jord. Skall utvecklas vidare, men brist på tid fördröjer produktionen. Ny tidsram nov-dec.

Trasig toalett källare

Hantverkare har varit på besök för att reparera spolfunktionen. Toaletten är gammal och det finns begränsat med reservdelar. Vi håller tummarna att det gått vägen denna gång.

Trasiga avloppsrör

Ingen faktura har ännu inkommit så vi får avvakta dess ankomst för avslut. Undersöker om den hamnat i arkivet av misstag.

Budget 2020

Kolla om posten ”Förråd” stämmer; skall ej ingå i den generella höjningen av årsavgifterna 1 januari 2020. I övrigt godkändes budgeten. Ekonomisk förvaltare meddelas.

Luftventiler källare

Bordläggs till nästa möte.

Lukt i källare

Vi saknar respons från förråd 17, 18, 20 och 21. Stäm av med de saknade förråden.

Nytt p-platsavtal

Nytt avtal tas fram och medlem meddelas.

Kontakt delgivningsman

Delgivningsmannen har fått kontaktuppgifter till medlem. Avslutat ärende.

Medlems- och lägenhetsförteckning

Vi stämmer initialt av med ekonomiska förvaltaren för att få koll på vilka uppgifter de hanterar och få en helhetsbild av omfattningen. Därefter får vi se om det är ett uppdrag vi själva kan hantera eller om vi skall lägga även detta externt.

Gratistidningar

Vi avvaktar utlovat underlag. Därefter kan vi gå vidare med att ev. ta fram en korrigerad info till postboxarna.

Städdag

Beslutas att vi ställer in höststädningen. Uppslutningen brukar vara rätt dålig och kanske behöver vi inte heller kratta upp alla löv utan att det är bra för gräsmattorna.

Övriga punkter

  • Miniförråd: Kompletteras med LED-lampor motsvarande 60W.
  • Städutrustning: Inköp av såpa och nya svabbar.