Utdrag styrelsemöte 19 augusti

Lån och ränteläge

Beslutas att ligga kvar med 3-månaders på samtliga lån under hösten då räntetrycket fortfarande är lågt. Några fler avbetaningar under året är inte aktuella.

Gräsklippare

Nytt knivblad är inköpt. Byts vid tillfälle. Det gamla har också blivit slipat så gott det går och är bra att ha i reserv. Avslutat ärende.

Spolning avlopp

Faktura är betald. Avslutat ärende.

Infokampanj ”Rena avlopp”

Planerna skjuts framåt pga. tidsbrist. Distribution under september nytt mål.

Trasig toalett källare

Offertförfrågan skickad till reparatör. Avvaktar svar. En begagnad toalettstol är även lokaliserad och kan vara ett alternativ för byte. Behöver dock granskas först.

Lokaltidningar postboxar

Skylt klar och monteras på postboxar. Avslutat ärende.

Trasiga avloppsrör

Ingen faktura har ännu inkommit så vi får avvakta dess ankomst för avslut.

På frågan om föreningen skulle bekosta en filmning av avloppsstammarna för att uppdatera oss om läget beslutades att inte utföra någon. Vi vet redan att rören är känsliga och har inte ekonomin för att lösa detta i dagsläget. Vi hoppas helt enkelt att de skall hålla ihop ytterligare några år.

Inspektion tak

På frågan om föreningen var intresserad av en kostnadsfri inspektion av taket utföll svaret ”Tack, men nej tack”. Taket kontrollerades i samband med byte av vindskivor.

Övriga punkter

Tvättstuga: Det upplevs fortfarande som ett problem med att kläder blir liggande kvar i tvättstugan efter att bokad tvättid passerat. Förslag om ett allmänt utskick till lägenheterna, ev. affisch i tvättstugan = vänlig men bestämd.