Dålig lukt i källarkontor

Sedan en tid har det uppdagats ett problem i en av våra källarkorridorer; det finns en störande lukt av något obestämt i träförråden mitt emot toaletten i källarkorridoren.
Denna störande lukt tenderar att fästa sig vid det mesta som lagras i detta förrådsutrymme. Vi har inte haft detta problem tidigare så något har förändrats det senaste året.
Vi uppmanar nu alla innehavare att snarast möjligt gå igenom sina förråd och försöka lokalisera källan. Exakt vad vi letar efter är svårt att säga; det kan handla om gummi, kanske bildäck, eller plastförpackningar som läcker luktämnen. Eller om du ser du en pappkartong som står direkt på betonggolvet och är fuktig (betong är bra på att suga upp fukt). Ha ett öppet sinne för om något hos dig kan tänkas skapa en tydlig ”unken och instängd” lukt. Ventilationen fungerar så det är inte troligt att det är stillastående luft.
Lyckas vi inte med att i denna insats hitta källan, kommer vi förmodligen framöver i en mer omfattande insats behöva evakuera samtliga förråd för att ”felsöka”.