Utdrag styrelsemöte 24 juni

Gräsklippare

Gräsklipparen fungerar som den ska varför det förmodligen haldlar om att batteriet, batterilucka eller säkerhetsbrytaren varit dåligt ansatta. Beslutades vidare att ett nytt knivblad skall inköpas.

Spolning avlopp

Resterande lägenheter spolas förhoppningsvis v.28. Avisering sker v. 27.

Infokampanj ”Rena avlopp”

Skiss för infomaterial tas fram efter avloppen är spolade. Siktar mot augusti för slutförande och distribution.

Trasig toalett källare

Beslutas att vi tar in offert från hantverkare för att lösa felet med flottören.

Torktumlare

Svefab har fixat den trasiga drivremmen. Avslutat ärende.

Lokaltidningar postboxar

Beslutas att en enkel skylt sätts upp på respektive postbox i båda entréerna för att förklara att ”lokaltidningar” inte kan avsägas utan ingår i begreppet ”samhällsinformation”.

Uthyrning lgh

Nytt hyresavtal signerades.

Fastighetstaxering

Ny fastighetstaxering från Skatteverket. Vidarebefordrad till förvaltare.

Städning trapphus

Städlistorna är uppdaterade. Vi fann att städningen fungerar acceptabelt och fortsätter på det inslagna spåret.

Förvaring skyddsrum

Den samling möbler som förvaras i skyddsrummet skall märkas upp med namn och mobilnummer. Avslutat ärende.

Sopdumpning

Beslutas att sopskjul städas halvårsvis i samband med städdagar. Avslutat ärende.