Utdrag styrelsemöte 19 dec

Lån och ränteläge

Inga förändringar av lån eller bindningstider året ut.

Cyklar och förråd

Fortfarande finns fyra cyklar som ser ut att inte användas kvar efter cykelrensningen i våras. Kontakta ägare och fråga om de ska vara kvar.

Förvaltare meddelar att det inte finns några förbehåll för att ta ut en extra avgift för förråd och styrelsen beslutar därmed att två förråd ingår i avgiften, ett nät- och ett träförråd, men förråd utöver detta debiteras med 200 kr per månad. Anledningen är att det inte finns exakt antal förråd för en likvärdig fördelning, förråden är dessutom olika stora så en viss ”orättvisa” finns naturligt inbyggt i situationen. De som behöver ha fler förråd får framöver även betala för det. Förhoppningsvis leder detta till en naturlig utjämning av förråd. Ett informationsbrev tas fram för information till samtliga lägenheter.

GDPR

En GDPR-blankett har ej inkommit. Kontakta medlem.

Beskärning av träd

Ingen respons från Armada efter senast påstötningen. Ny kontakt tas.

Trasig toalett källare

Kontakt med reparatör är skapad. Föskök till åtgärd v.52-01.

Sophantering

Information är utdelad. Nyckel till sopskjulet skall letas fram och placeras i nyckelskåp i källare.

P-platsavtal

• Avtal för plats nr 19 tas fram att signera och returnera.

Genomgången av förvaltarens aviseringslista och genomgång av vårt eget arkiv visar att avtal saknas samt att alla p-platser inte betalas för:
• Plats 16 och 17 har fått mejlförfrågan om de har något avtal i sina samlingar. Saknas i föreningsarkivet.
• Två p-platser har fått mejl om att de inte betalar för sina p-platser och att deras avgifter höjs. Med möjlighet att säga upp platsen innan så sker.

Snöröjning

Vårt snöröjningsavtal löper på tills vi säger upp detta.

Info avgiftshöjning

Sitter uppe på anslagstavlor och hemsida. Avslutat ärende.

Bokning tvättstuga

Tas fram före och sätts upp före årsskiftet.

Filter spaltventiler

För att beställa filter kan vi kontrollera det gamla emballaget. Bör ligga i källarförrådet vid ”miniförrådet”.

Uthyrning

Ny uthyrning i andra hand är aktuell och nytt kontrakt levererat. Föreningen godkänner på årsbasis = ny ansökan om ett år.

Bokslut 2018

• Datum för föreningsstämma bordläggs.
• Engagemangsbesked från bank till förvaltare.
• Förvaltningsberättelse till förvaltare senast 31 jan.