Service, installation & reparation

Följande företag används beträffande service, installation & reparation:

Akut

Svefab – Svealands fastighetsteknik AB
Box 613, 184 27 Åkersberga.
020-54 40 22
www.svefab.com / felanmälan

Tvättmaskiner

Svefab – Svealands fastighetsteknik AB
Box 613, 184 27 Åkersberga.
020-54 40 22
www.svefab.com / felanmälan

VVS

Frödins VVS
Stationsvägen 24, 184 50 Åkersberga
08-540 229 80‬
www.bad-varme.se/ort/akersberga/

Ventilation

Juma Bygg & Ventilation AB  ·  Att. Ulf Carlsson
Havsuddsvägen 7, 184 92 Åkersberga
08-540 278 68, 070-733 58 58
juma.vent@hotmail.com

Kabel-TV

Telenor
Kundservice 020-22 22 22
www.telenor.se/kundservice/

Klottersanering

Klotter Off (Täljö)
070-778 42 25
klotteroff@telia.com

Låssmed

Österåkers Lås & Larm
Stationsvägen 4, 184 50 Åkersberga
Jour: 08-540 662 80
info@osterakerslaslarm.se

Snöröjning

Åkersberga Lastbilcentral AB  ·  Att. Conny Abrahamsson
08-544 104 00
conny.abrahamsson@akersbergalbc.se

Internet

Teknikbyrån i Sverige AB
Smedbyvägen 8, 184 32 Åkersberga
info@teknikbyran.se
Kundtjänst: 08-510 664 00 (Vard. 8.00–21.00)
Felanmälan: 08-510 664 01 (Vard. 8.00–21.00)
support@teknikbyran.se (anmäl dygnet runt)

Vatten & sophantering

Roslagsvatten AB (Vard. 08–16)
Sågvägen 2, 184 86 Åkersberga
08-540 835 40  ·  www.roslagsvatten.se
Kundservice VA: osteraker-va@roslagsvatten.se
Kundservice avfall: avfall@roslagsvatten.se

Fjärrvärme

Armada Fastigheter AB (via Eon)
Box 505, 184 25 Åkersberga
08-540 808 00
info@armadafast.se

Målning

Karma Fönsterekonomi AB  ·  Att: Thorbjörn Toors
Sandkilsvägen 11B, 184 42 Åkersberga
08-540 212 90, 070-753 09 80
karma.ab@telia.com

Electricitet (nätavgift)

Eon
Kundservice 020-22 24 24
www.eon.se

Electricitet (el-leverantör)

Varje lägenhet har en egen leverantör.