Föreningsstämma 31 mars

Tisdag 31 mars hölls den årliga föreningsstämman – mitt i rådande pandemikarantän. Nätrvarande var sju medlemmar och vi kunde sprida ut oss ordentligt i vår vanliga lokal Grynnan i Folkets hus. Vi spolade fikat denna gång. Själva stämman avlöpte bra. Föreningen gick med överskott trots ett kostsamt rörbrott, styrelsen fick ansvarsfrihet och två styrelsemedlemmar byttes …

Läs mer

Ny styrelse

Föreningen fick en ny styrelse under föreningsstämman 31 mars. Niklas Österberg och Robert Tysk avgick och Joakim Hellqvist samt Ellionor Frank tillkom. Styrelsen konstituerade sig direkt efter stämman: Harald Lindström, ordförande Sophie Liljeblad, kassör Joakim Hellqvist, sekreterare Benny Palander, suppleant Ellionor Frank, suppleant

Läs mer

Städdag 3 maj

Nu är vårens städdag bokad till söndag 3 maj kl. 10–13. Passa på att göra en insats för vår fastighet. Det blir de vanliga göromålen att rensa rabatter, kratta gammmalt gräs och löv, sopa, klippa buskar m.m. Och förstås träffa gamla grannar och kanske även någon ny. I år spolar vi det gemensamma fikat och …

Läs mer

Avstängd källartoalett

Toaletten i vår källarkorridor har varit en trist historia under en längre tid. Efter att under hela hösten försöka få till ett besök av reparatör – och till slut lyckats – blev utfallet tyvärr inte alls till belåtenhet. Toaletten står och rinner efter användande – ibland hela natten – vilket inte är acceptabelt. Rinnande vatten …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 20 januari

Lån och ränteläge Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån. Några fler avbetalningar under året är inte aktuella. Infokampanj ”Rena avlopp” Ett i stort sett klart infoblad visad och godkändes för produktion. Förslag att även införskaffa varsin PET-vattenflaska som passar till fettratten godkändes. Luftventiler källare Bordläggs tills vädret är mer förlåtande och …

Läs mer

Stämma tisdag 31 mars

Den årliga föreningsstämman är nu bokad till tisdag 31 mars, kl. 19:00. Som vanligt huserar vi i Folkets hus, Grynnan. mer info kommer. Önskar man ta upp en fråga eller förslag på mötet skickas det in till styrelsen senast 3 mars. Kallelse kommer i brevlåda samt info på anslagstavlor.

Läs mer

Legionellakontroll

Styrelsen har som en ny rutin att vid varje styrelsemöte utföra en kontroll av temperaturen i tappvattnet. Detta för att hålla koll på att temperaturen håller en temperatur som motverkar förökning av Legionellabakterier. Dessa bakterier finns naturligt i vår omgivning som sjöar och vattendrag och trivs optimalt vid stillastående vatten vid 40°C. Spridning sker primärt …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 2 december

Lån och ränteläge Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån under hösten då räntetrycket fortfarande är lågt. Några fler avbetalningar under året är inte aktuella. Infokampanj ”Rena avlopp” Skiss för infoblad visad och föll i god jord. Skall utvecklas vidare, men brist på tid fördröjer produktionen. Ny tidsram: jul. Trasig toalett källare …

Läs mer