Månad: oktober 2019

Utdrag styrelsemöte 19 augusti

Lån och ränteläge Beslutas att ligga kvar med 3-månaders på samtliga lån under hösten då räntetrycket fortfarande är lågt. Några fler avbetaningar under året är inte aktuella. Gräsklippare Nytt knivblad är inköpt. Byts vid tillfälle. Det gamla har också blivit slipat så gott det går och är bra att ha i reserv. Avslutat ärende. Spolning …

Läs mer

Reklam och gratistidningar

För att komma åt problemet med att oönskade tidningar dumpades ovanpå postboxarna satte styrelsen upp en anmaning om att gratistidningar räkades som ”samhällsinformation” och inte kunde avsägas. Detta var gammal och felaktig info och korrigeras därför. Gratistidningar kan också avsägas genom att fästa en notis om detta på sin postbox. Finns att beställa från tidningsproducenterna, …

Läs mer

Dålig lukt i källarkontor

Sedan en tid har det uppdagats ett problem i en av våra källarkorridorer; det finns en störande lukt av något obestämt i träförråden mitt emot toaletten i källarkorridoren. Denna störande lukt tenderar att fästa sig vid det mesta som lagras i detta förrådsutrymme. Vi har inte haft detta problem tidigare så något har förändrats det …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 24 juni

Gräsklippare Gräsklipparen fungerar som den ska varför det förmodligen haldlar om att batteriet, batterilucka eller säkerhetsbrytaren varit dåligt ansatta. Beslutades vidare att ett nytt knivblad skall inköpas. Spolning avlopp Resterande lägenheter spolas förhoppningsvis v.28. Avisering sker v. 27. Infokampanj ”Rena avlopp” Skiss för infomaterial tas fram efter avloppen är spolade. Siktar mot augusti för slutförande …

Läs mer