Dag: 19 augusti, 2019

Utdrag styrelsemöte 29 april

Lån och ränteläge Beslutas att ligga kvar med 3-månaders på samtliga lån som bedöms vara mest fördelaktigt framöver. Tittar närmare på ytterligare en avbetalning efter sommaren. Städdag vår Datum för städdag spikas till söndag 12 maj kl. 10–13. Kort om tid igen så det är bråttom att få upp info på anslagstavlor och hemsida. Arvoden …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 25 mars

Lån och ränteläge Beslutas att ligga kvar med 3-månaders på samtliga lån. Någon ytterligare räntehöjning är inte att vänta av Riksbanken förrän tidigast under sen höst 2019 varför föreningen kan dra nytta av lägre räntebetalningar ytterligare en tid. Förrådsavgift Tre förrådsavtal har inkommit. Meddela förvaltare om dessa tillägg till månadsavgifren. Tilldelning förråd Beslutas om tilldelning …

Läs mer