Författare: admin

Utdrag styrelsemöte 19 dec

Lån och ränteläge Inga förändringar av lån eller bindningstider året ut. Cyklar och förråd Fortfarande finns fyra cyklar som ser ut att inte användas kvar efter cykelrensningen i våras. Kontakta ägare och fråga om de ska vara kvar. Förvaltare meddelar att det inte finns några förbehåll för att ta ut en extra avgift för förråd …

Läs mer

Nya regler för källarförråd

Nya regler för innehav av källarförråd har fattats av styrelsen. Det har varit stora skillnader i tilldelningen av förråd; några har haft flera och andra färre. För att råda bot på detta utan att göra omställningen brysk och rörig har vi valt att ha en grundtilldelning av två förråd till samtliga och lägga på en …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 26 november

Lån och ränteläge Inga förändringar av lån eller bindningstider året ut. Rensning av cyklar Fyra cyklar markerade för samma person i cykelrummet som inte tycks användas. Liksom flera källarförråd som ger snedfördelning. Stäm av behovet av cyklar och förråd. Styrelsens syn på saken är att det finns medlemmar som endast har ett källarförråd och att …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 22 oktober

Lån och ränteläge Inga förändringar av lån eller bindningstider. Styrelsen godkände ytterligare en avbetalning på det lån med högst ränta och förfallodag 28 december. Cyklar och förråd Stäm av med ägare till ett flertal cyklar i cykelrummet om de används och ska vara kvar. Samma sak gäller nyttjare av fler än två träförråd. Styrelsens syn …

Läs mer

Listor uppdaterade

Nu har såväl bokningslistan för tvättstugan som städlistan för trapphuset blivit uppdaterade inför 2019. Håll koll på de veckor som du fått dig tilldelad för trapphuset – och kom ihåg att det går utmärkt att byta vecka, men att du måste administrera det själv genom att kontakta en granne.

Läs mer

Höjning avgift

1 januari kommer avgiften för lägenheterna höjas igen – även denna gång blir det med 2%. Och den gäller såväl garage som p-platser. Och anledningen är ett behov för föreningen att skapa underlag för kommande större renoveringsinsatser av fastigheten. Vi samlar helt enkelt i ladorna.

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 1 oktober

Lån och ränteläge Inga förändringar av lån eller bindningstider. Styrelsen godkände ytterligare en avbetalning på det lån med högst ränta och förfallodag 28 december. Balkonger Balkongkonsulten har levererat en grov kostnadsuppskattning per balkong för samtliga 14 balkonger. Detta är pengar som vi inte har i underhållsfonden varför detta projekt måste skjutas ytterligare på framtiden. Åtminstonde …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 27 augusti

Lån och ränteläge Inga förändringar av lån eller bindningstider. Gräsmatta och rabatter Beslut att avblåsa satsningen på att låta en extern entreprenör rensa framsidans rabatter. Avslutat ärende. Balkonger Vi avvaktar offert från konsult för en övergripande kostnadsuppskattning för att renovera balkonger. Påminnelse skickas. Förråd Vi behöver få en bekräftelse om att info kommit fram gällandede …

Läs mer

Lampbyte källare

Fredag 19 oktober kommer företaget Miljöbelysning på återbesök för att byta ut resten av vår gamla belysning i källaren. Vi har redan bytt en hel del i trapphus och källarkorridorer, men nu skall även återstående delar som cykelrum, tvättstuga och förrådsgångar uppgraderas till LED och med rörelsekänslighet – utom tvättstuga. Det blir inte bara bättre …

Läs mer