Författare: admin

Spolning av avlopp

Vi har haft tjurigt med våra avlopp denna vår; två gånger har det varit översvämning i avloppsbrunnen i VVC-centralen (port 4). De som varit på plats och rensat har meddelat att ”ni har feta avloppsrör”. Av den anledningen är det åter igen dags att spola rent i avloppsstammarna. Exakt datum är inte ännu spikat, men …

Läs mer

Städdag 12 maj

Nu är vårens städdag bokad till söndag 12 novemberkl. 10-13. Det blir de vanliga göromålen att rensa rabatter, kratta gammmalt gräs och löv, sopa, klippa buskar m.m. Och förstås träffa de gamla och kanske även några nya grannar. Vi försöker klämma in en fika också i halvtid. Gör en insats för vår förening. Vi kommer …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 4 mars

Lån och ränteläge Beslutas att ligga kvar med 3-månaders. En avbetalning på 200’ sker 28 mars. Ytterligare en avbetalning kan bli aktuell efter sommaren. Förrådsavgift Infomationsbrevet om avgiften på 200 kr per månad för fler förråd än ett nät- och ett träförråd är klart att distribuera. Sker under v.10 efter att nya förrådsnumreringen är avklarad …

Läs mer

Föreningsstämma 9 april

Välkomna till föreningsstämma. Den går av stapeln tisdag 9 april, kl 19:00  och som vanligt är vi i Folkets Hus. Separat kallelse kommer i brevlådan samt färdbeskrivning. Vill du ta upp något av viktigare natur som skall protokollföras är det hög tid att meddela detta till styrelsen. Vi kommer annars som vanligt ha en mer …

Läs mer

Planerat avbrott värme

Eon meddelar att de planerar ett avbrott i värmeleveransen onsdag 27 mars från 22:00 till 07:00 torsdag 28 mars. Avbrottet beror på reparationsarbeten i värmeverket. Viss leverans kan möjligen ske, men det är inget att räkna med denna natt som kan bli sval. Inträffade: 2019-03-27 22:00:16     Beräknat avslutat: 2019-03-28 07:00:00 Ärendenr: 6390 Tillfällig störning av …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 19 dec

Lån och ränteläge Inga förändringar av lån eller bindningstider året ut. Cyklar och förråd Fortfarande finns fyra cyklar som ser ut att inte användas kvar efter cykelrensningen i våras. Kontakta ägare och fråga om de ska vara kvar. Förvaltare meddelar att det inte finns några förbehåll för att ta ut en extra avgift för förråd …

Läs mer

Nya regler för källarförråd

Nya regler för innehav av källarförråd har fattats av styrelsen. Det har varit stora skillnader i tilldelningen av förråd; några har haft flera och andra färre. För att råda bot på detta utan att göra omställningen brysk och rörig har vi valt att ha en grundtilldelning av två förråd till samtliga och lägga på en …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 26 november

Lån och ränteläge Inga förändringar av lån eller bindningstider året ut. Rensning av cyklar Fyra cyklar markerade för samma person i cykelrummet som inte tycks användas. Liksom flera källarförråd som ger snedfördelning. Stäm av behovet av cyklar och förråd. Styrelsens syn på saken är att det finns medlemmar som endast har ett källarförråd och att …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 22 oktober

Lån och ränteläge Inga förändringar av lån eller bindningstider. Styrelsen godkände ytterligare en avbetalning på det lån med högst ränta och förfallodag 28 december. Cyklar och förråd Stäm av med ägare till ett flertal cyklar i cykelrummet om de används och ska vara kvar. Samma sak gäller nyttjare av fler än två träförråd. Styrelsens syn …

Läs mer

Listor uppdaterade

Nu har såväl bokningslistan för tvättstugan som städlistan för trapphuset blivit uppdaterade inför 2019. Håll koll på de veckor som du fått dig tilldelad för trapphuset – och kom ihåg att det går utmärkt att byta vecka, men att du måste administrera det själv genom att kontakta en granne.

Läs mer