Författare: admin

Avstängd källartoalett

Toaletten i vår källarkorridor har varit en trist historia under en längre tid. Efter att under hela hösten försöka få till ett besök av reparatör – och till slut lyckats – blev utfallet tyvärr inte alls till belåtenhet. Toaletten står och rinner efter användande – ibland hela natten – vilket inte är acceptabelt. Rinnande vatten …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 20 januari

Lån och ränteläge Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån. Några fler avbetalningar under året är inte aktuella. Infokampanj ”Rena avlopp” Ett i stort sett klart infoblad visad och godkändes för produktion. Förslag att även införskaffa varsin PET-vattenflaska som passar till fettratten godkändes. Luftventiler källare Bordläggs tills vädret är mer förlåtande och …

Läs mer

Stämma tisdag 31 mars

Den årliga föreningsstämman är nu bokad till tisdag 31 mars, kl. 19:00. Som vanligt huserar vi i Folkets hus, Grynnan. mer info kommer. Önskar man ta upp en fråga eller förslag på mötet skickas det in till styrelsen senast 3 mars. Kallelse kommer i brevlåda samt info på anslagstavlor.

Läs mer

Legionellakontroll

Styrelsen har som en ny rutin att vid varje styrelsemöte utföra en kontroll av temperaturen i tappvattnet. Detta för att hålla koll på att temperaturen håller en temperatur som motverkar förökning av Legionellabakterier. Dessa bakterier finns naturligt i vår omgivning som sjöar och vattendrag och trivs optimalt vid stillastående vatten vid 40°C. Spridning sker primärt …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 2 december

Lån och ränteläge Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån under hösten då räntetrycket fortfarande är lågt. Några fler avbetalningar under året är inte aktuella. Infokampanj ”Rena avlopp” Skiss för infoblad visad och föll i god jord. Skall utvecklas vidare, men brist på tid fördröjer produktionen. Ny tidsram: jul. Trasig toalett källare …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 21 oktober

Lån och ränteläge Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån då räntetrycket fortfarande är lågt. Några fler avbetalningar under året är inte aktuella. Infokampanj ”Rena avlopp” Skiss för infoblad visad och föll i god jord. Skall utvecklas vidare, men brist på tid fördröjer produktionen. Ny tidsram nov-dec. Trasig toalett källare Hantverkare har …

Läs mer

Nu tändas tusen juleljus…

Nu blir det även ljus i vårt hus. Nu är det högsäsong lägenhetsbränder. Lämna aldrig tända ljus obevakade Kontrollera att batteriet i brandvarnaren är ok Skaffa en egen brandsläckare och gärna brandfilt Föreningens brandsläckare finns i varje trapphus och i källarkorridor  

Läs mer