Författare: admin

Utdrag styrelsemöte

Lån och ränteläge Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån då räntetrycket fortfarande är lågt. Några fler avbetalningar under året är inte aktuella. Infokampanj ”Rena avlopp” Skiss för infoblad visad och föll i god jord. Skall utvecklas vidare, men brist på tid fördröjer produktionen. Ny tidsram nov-dec. Trasig toalett källare Hantverkare har …

Läs mer

Nu tändas tusen juleljus…

Nu blir det även ljus i vårt hus. Nu är det högsäsong lägenhetsbränder. Lämna aldrig tända ljus obevakade Kontrollera att batteriet i brandvarnaren är ok Skaffa en egen brandsläckare och gärna brandfilt Föreningens brandsläckare finns i varje trapphus och i källarkorridor  

Läs mer

Avgiftshöjning

1 januari kommer avgiften för lägenheterna höjas igen – åter igen blir det med 2%. Och den gäller såväl garage som p-platser. Samma anledning som förra året är föreningens behov att skapa underlag för kommande större renoveringsinsatser av fastigheten. För den som inte har autogiro kopplat till månadsbetalningarna är det bra att se till att …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 16 september

Lån och ränteläge Beslutas att fortsatt ligga kvar med 3-månader på samtliga lån under hösten då räntetrycket fortfarande är lågt. Infokampanj ”Rena avlopp” Skiss för infoblad visad och föll i god jord. Skall utvecklas vidare med mål att levereras under september. Trasig toalett källare Offertförfrågan skickad till reparatör. Avvaktar fortfarande svar. Ny kontakt tas. Trasiga …

Läs mer

Utdrag styrelsemöte 19 augusti

Lån och ränteläge Beslutas att ligga kvar med 3-månaders på samtliga lån under hösten då räntetrycket fortfarande är lågt. Några fler avbetaningar under året är inte aktuella. Gräsklippare Nytt knivblad är inköpt. Byts vid tillfälle. Det gamla har också blivit slipat så gott det går och är bra att ha i reserv. Avslutat ärende. Spolning …

Läs mer

Reklam och gratistidningar

För att komma åt problemet med att oönskade tidningar dumpades ovanpå postboxarna satte styrelsen upp en anmaning om att gratistidningar räkades som ”samhällsinformation” och inte kunde avsägas. Detta var gammal och felaktig info och korrigeras därför. Gratistidningar kan också avsägas genom att fästa en notis om detta på sin postbox. Finns att beställa från tidningsproducenterna, …

Läs mer

Dålig lukt i källarkontor

Sedan en tid har det uppdagats ett problem i en av våra källarkorridorer; det finns en störande lukt av något obestämt i träförråden mitt emot toaletten i källarkorridoren. Denna störande lukt tenderar att fästa sig vid det mesta som lagras i detta förrådsutrymme. Vi har inte haft detta problem tidigare så något har förändrats det …

Läs mer